Pedagogiska Verksamheten

Det viktigaste för oss som arbetar på Nallarna är att barnen och vårdnadshavare ska känna sig trygga och trivas på förskolan och att de ska få känna glädje över att komma hit. Vi tror också att detta är en förutsättning för att de ska kunna erövra ny kunskap och utvecklas.

Vi är en förskola som på ett tydligt sätt vill sätta barnen och barnens utveckling i centrum. Med utgångspunkt i förskolans läroplan arbetar vi för att skapa en så god lärandemiljö som möjligt. Vi lägger stor vikt vid det lustfyllda lärandet och genom lek, sång, musik, bild, teater och rörelse vill vi skapa en förskola som ser till hela barnet.

Vi tror att alla barn har förutsättningar att lära sig nya saker och utvecklas. Vi tror också på att barnens egna intressen kan vara viktiga nycklar till lärande och vi vill vara lyhörda och inkännande gentemot detta. Vi vill skapa arbetssätt där barnen deltar aktivt, får ta egna initiativ och uppmuntras att pröva sina färdigheter. Samtidigt tror vi att vi som pedagoger har en oerhört viktig roll när det kommer till att handleda och hjälpa barnen i detta. Det gör vi genom en planerad och genomtänkt verksamhet där vi pedagoger inte bara serverar färdiga svar utan låter barnen själva fundera över och utforska sin omvärld för att hitta fram till lösningar.

Vi vill inte bara ta vara på barnens redan uppnådd kunskap utan få varje barn att, genom vår hjälp, utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Detta gör vi bland annat genom våra projektarbeten. Vi vill också låta naturen och de fantastiska omgivningarna kring vår förskola vara en plats där barnen kan lära sig nya saker och få ett medvetet och varsamt förhållningssätt till vår natur.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.