Föräldrar

Som medlem i en kooperativ förskola förväntas ett visst engagemang från föräldrarna. Det är inget betungande men det är ändå saker som måste göras.

Här nedan har vi listat några utav de uppgifterna:

Förtroendeuppdrag

Vi har fler förtroendeuppdrag förutom styrelsearbete såsom: inneansvarig, uteansvarig. Samma sak gäller här att det är inte dessa personer som ska göra allt arbete utan de har bara ansvar för att det blir gjort.

Beredskapsvecka

Fyra familjer delar på en beredskapsvecka. Beredskapsveckan är schemalagd mellan 14-16 varannan fredag. Det innebär i praktiken att en familj behöver komma in max vid två tillfällen per termin. Man får då tillfälle att vara med i verksamheten tillsammans med ordinarie personal. Det är viktigt att man är tillgänglig under sin beredskapsvecka. Om man t.ex har planerat in en kurs eller ska på tjänsteresa så byter man sin beredskapsvecka med någon annan familj. Ansvaret ligger på medlemmarna.

Städvecka

Varje familj har ett antal veckor då man antingen städar en utav avdelningarna (Koalan eller Pandan) eller personalens utrymmen. Barnavdelningarna städas tisdag, torsdag och lördag medan personalutrymmena städas en gång var fjärde vecka. Uppskattningsvis tar det två timmar att utföra städuppdraget.

Förskolans riktlinjer vid sjukdom

När ska barnen vara hemma?

Rev När barnet blir sjukt – Föräldrainformation. 111010doc

Det är alltid barnens allmäntillstånd som ska beaktas och på förskolan är det pedagogernas bedömning som gäller. Barnen ska klara av att vara på förskolan och delta i aktiviteterna.

Styrelsen har beslutat att vid magsjuka ”kräkning/diarré” ska även syskon vara hemma då smittspridningen är stor.

 

Nedan följer information om de vanligaste sjukdomarna:
  • Info magsjuka- vid epedemi
  • Huvudlöss – Föräldrainformation
  • Impetigo – Föräldrainformation
  • Springmask – Föräldrainformation
  • Streptokockinfektioner föräldrainfo 1103
  • Vattenkoppor – Föräldrainformation
  • Ögoninflammation – Föräldrainformation

 

Övrigt

I början av april och i slutet av oktober har vi gemensamma städdagar. Om man inte kan komma på en städdag så får man en egen uppgift att göra.

Vi har ett årsmöte i mars då minst en representant från varje familj ska närvara. Vi kan dessutom ha extra föreningsstämmor under året.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.