Barnkö

Har ditt barn rätt till plats på förskola?

Ditt barn kan få plats i förskolan när hen har fyllt ett år. Du kan ansöka om plats för ditt barn om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller om du är föräldraledig.

Du kan också ansöka om plats om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Ditt barn kan gå i förskola fram till det året barnet fyller sex år och kan börja i förskoleklass.

Urval

Om det inte finns plats för alla sökande till förskolan gäller de urvalsgrunder som godkänns av Göteborgs Stad. Det innebär att våra urvalsgrunder är:

  • anmälningsdatum (till kön)
  • syskonförtur

 

Vid planering av de nya barngrupperna gör styrelsen tillsammans med rektor en barnkonsekvensanalys kring barngruppernas sammansättning, för att försäkra att barnets bästa har beaktats innan beslut tas om gruppernas fördelning.

Intagning av barn med särskilda behov kan i vissa fall förutsätta att kommunen medverkar genom ekonomisk eller annan stödåtgärd. Tilldelad plats får utnyttjas endast om sökande antas som medlem i föreningen. Barnen måste ha fyllt sex månader innan de kan registreras i kön. Barnen måste ha fyllt ett år innan de kan börja på förskolan.

Vi har vanligtvis inskolning av nya barn vecka 33& 34. Skulle det bli någon plats ledig under året så kontaktas den familj som blir erbjuden plats. Om du inte blir erbjuden plats på förskolan men ändå vill stå kvar i kön så måste du förnya din ansökan inom en 6 mån period.

Vid intresse fyll i ansökan nedan.

Ansökan om plats

Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
Adressuppgifter
Hantering av personuppgifter*

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.