VÄLKOMMEN TILL

FÖRSKOLAN NALLARNA


På denna sidan kan du läsa om Nallarnas Vision, Riktlinjer kring omsorgstider, Historik, Avgifter och kontaktuppgifter.
NALLARNAS PEDAGOGISKA VISION: När barnen börjar i förskoleklass ska de känna att de Kan, De Vill, Jag Duger som jag Är.

Nallarna är en förskola med mål att stödja barnen i deras utveckling och lärande. En förskola där barnens nyfikenhet och intressen styr innehållet i den dagliga verksamheten utifrån gällande styrdokument såsom förskolans läroplan och barnkonventionen. Vi använder både ute och innemiljön som lärandemiljö där vi som pedagoger tillsammans med barnen är medupptäckare och medforskare.

Grön flagg

LÄRANDE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Nallarnas förskola har Grön Flagg och arbetar medvetet med miljön i ett gemensamt projekt. Målet med Grön Flagg är att barnen ska utveckla ett intresse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Vi vill väcka ett intresse för naturkunskap, växter och djurliv. Vi observerar vad som händer i naturen under de olika årstiderna och varje avdelning fördjupar sig i olika delar i hållbar utvecklings tecken.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.